Wybór projektu

Na wybór projektu zasadniczy wpływ mają zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub Decyzji o warunkach zabudowy (DWZ) i zagospodarowania terenu. Możemy tam znaleźć informacje o maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynku, szerokości elewacji frontowej, kącie nachylenia połaci dachowej, etc.

Bardzo istotny może okazać się wyrys z MPZP lub załącznik graficzny do DWZ, mówiący o odległości linii zabudowy od frontu działki.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni znaczenia niektórych zapisów czy paragrafów serdecznie zapraszamy do biura, gdzie chętnie udzielimy Państwu niezbędnych wyjaśnień i porad. Najlepiej jeszcze przed zamówieniem projektu typowego skontaktować się z architektem, aby wybrać najkorzystniejsze usytuowanie domu do stron świata, sąsiadującej zabudowy i sprawdzić zgodność projektu z zapisami MPZP lub z DWZ oraz gabarytami działki.

Na tym etapie pomagamy w określeniu jakiego typu zmiany są możliwe do wprowadzenia w projekcie katalogowym domu jednorodzinnego. Pomaga to uniknąć niepotrzebnych kosztów z Państwa strony.