Współpraca

Podczas tworzenia dokumentacji projektowej współpracujemy ze specjalistami poszczególnych specjalności.

Konstrukcja

Wysokiej jakości projekt konstrukcji dostarczają nam projektanci o uznanej renomie na trójmieskim rynku, z dużym doświadczeniem. Projekty konstrukcji zawierają komplet rysunków konstrukcyjnych, obliczenia statyczne oraz zestawienia materiałów (stali zbrojeniowej oraz drewnianych elementów do konstrukcji więźby dachowej). Fundamenty domu mogą zostać zaprojektowane w sposób klasyczny (na ławach fundamentowych), na płycie fundamentowej (nowoczesny fundament typu skandynawskiego) lub na studniach (przy wysokim poziomie wody gruntowej). Wybory rodzaju stropu dokonujemy wspólnie z Inwestorem. Może to być strop żelbetowy monolityczny, strop prefabrykowany (np typu Teriva) lub drewniany.

Projekty branżowe

Projektanci branżowi we współpracy z nami przygotowują projekty instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych. Mogą on wykonać również projekty przyłączy instalacji.

Współpracujemy również z projektantami specjalności – technolog kuchni oraz technolog basenów.

Geodeta i geolog

W ramach kontaktów firmowych polecamy również usługi geodetów w celu przygotowania map do celów projektowych oraz geologów przygotowujących odwierty i badania gruntu.

Uzgodnienia projektu

Uzgadniamy projekty ze specjalistami ds sanitarno-higienicznych, ppoż oraz BHP.

Kosztorys

Kosztorysanci przygotują przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski Twojej inwestycji.