Projekt indywidualny

1
2
3
4
Przygotowanie projektu koncepcyjnego. Na podstawie materiałów wyjściowych oraz wytycznych inwestora przygotowujemy koncepcję budynku lub przebudowy. Prezentacja odbywa się w formie rzutów, przekroi oraz elewacji. Dodatkowo może zostać wzbogacona o wizualizacje przestrzenne.
Projekt budowlany powstaje po zatwierdzeniu koncepcji. Obejmuje komplet rysunków oraz część opisową. Każdy projekt zawiera część konstrukcyjną z rysunkami detali, sposobem zbrojenia konstrukcji żelbetowych, obliczeniami statycznymi, zestawieniami stali i drewna.
Jeżeli istnieje taka potrzeba we współpracy ze stosownymi projektantami przygotowujemy projekty instalacyjne dla domu:
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
- instalacje  sanitarne
- instalacje grzewcze
- instalacje gazowe
Istnieje możliwość wykonania kosztorysu do projektu.
Projekt w 4 egzemplarzach jest składany do stosownego urzędu. Jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. Pozostałe załączniki to warunki przyłączenia do sieci, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej, inne uzgodnienia.

Umów się na spotkanie z architektem:

+48 501 487 134