Projekt adaptacji

1
2
3
4
Wybór projektu typowego. W naszej pracowni oferujemy projekty wszystkich biur projektowych, które w swojej ofercie posiadają projekty typowe. Najczęściej wybierane pracownie to Archon, Domy z wizją, MG Projekt, Lipińscy, Domplan.
Sprawdzamy czy wybrany projekt spełnia zapisy miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy. Najważniejsze zapisy to odległości od granic działki, linie zabudowy, układ kalenicy (lub szczególna geometria dachu), ilość miejsc parkingowych.
Zamawiamy projekt. Przy zamówieniu projektu przez naszą pracownię możemy zaoferować zniżkę na projekt adaptacji. Na tym etapie musimy jeszcze sprawdzić gestorów sieci, w tym kanalizację sanitarną (w razie jej braku, projektujemy zbiornik na nieczystości).
W oparciu o zamówiony projekt oraz mapę do celów projektowych (zleconą geodecie) przygotowujemy projekt adaptacji w 4 egzemplarzach do złożenia w stosownym urzędzie o wydanie pozwolenia na budowę. Na życzenie wykonujemy zmiany w projektach.

Umów się na spotkanie z architektem:

+48 501 487 134